Viens no SIA’’EIROBŪVE LATVIJA’’ pamatdarbības veidiem ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

      SIA ’’EIROBŪVE LATVIJA’’ veic sekojošus ar īpašumu saistītos ikdienas darbus:

1. ūdens/ kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu/iekārtu tehnisko nodrošināšanu, uzturēšanu, apkopi;
2. elektroapgādes sistēmu/iekārtu tehnisko nodrošināšanu, uzturēšanu, apkopi;
3. ventilācijas sistēmu/iekārtu tehnisko nodrošināšanu, uzturēšanu, apkopi;
4. atkritumu izvešanu
5. ēku iekšējā un ārējā apgaismojuma nodrošināšanu;
6. telpu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas uzturēšanu.

 

Atkarībā no klienta darbības specifikas, katrā gadījumā tiek izstrādāts īpašs veicamo darbu plāns.